1664346198-1649848905-1638264206-1631622285-1631532709-1631532250-1631531894-1631531784-1631531745-1631276162-1628839621-1614585129-1614583008-1609406874-1609406356-1609400896-1585740100-1-6-1-team.jpg

Team

Anuja Lath

Co-Founder & CEO

Ada Gupta

Project Manager - UI/UX

Rohit Watts

Finance & Admin Manager

Gaurav

Gaurav Dutta

Operations Manager

Anya

Anya Gupta

Social Media Project Manager

Yashpal

Yash Pal

Web Designer

Vishal

Vishal Kumar

Web Developer

wasim

Wasim Akram

Web Designer

shakti

Shakti

SEO Executive

sukhvir

Sukhvir Singh

Data Analyst

Gautam Krishna

Gautam Krishna

Graphic Designer

Mansi Luthra

Mansi Luthra

Sr. Designer - Branding, UI/UX & Web

Saurav Dutt

Saurav Dutt

User Interface Designer

Let's Talk!

Top